top of page

Windows 10 - Inštalácia

Stiahnutie ISO Obrazu

1. Prejdite na túto stránku , kde nájdete súbory ISO pre Windows 10.

2. Postupujte smerom nadol až kým nájdete podnadpis Potrebujete vytvoriť USB, DVD alebo súbor ISO ? , následne kliknite na Stiahnuť nástroj.

3. Súbor po stiahnutí otvorí a povolí jeho spustenie.

4. Prečítajte si licenčné podmienky a potvrďte ich .

5. Práve máte k dispozícií výber medzi "Upgradovať tento počítač teraz" a "Vytvoriť inštalačné média pre iný počítač". Vyberte druhú možnosť

6. Následne vám proces ponúkne výber jazyku , architektúry a edície. Možnosti sú dopredu vyplnené ako doporučené nastavenia , takže pokiaľ nie ste technicky zdatný , doporučujeme ich nemeniť a kliknúť na "Ďalej".

Pozor: produktový kľúč je viazaný na aktuálnu verziu Windows, takže pokiaľ zvolíte inú kombináciu verzie predchádzajúceho produktu a verziu cieľového produktu (pokiaľ treba máte 32-bitový systém a zvolíte si 64-bitový) , môžu nastať komplikácie ohľadom nekompatibility verzií.

Pokiaľ sa v technických záležitostiach vyznáte. odškrtnite doporučené nastavenia a zvoľte si v Architektúre verziu systému , ktorá vyhovuje vaším predstavám.

 

 

Výhodou ISO súboru je to ,že je možné ho uložiť a kedykoľvek napáliť na DVD , alebo z neho vytvoriť bootovacie USB napríklad pomocou programu Rufus. Výberom tejto možnosti potom nemusíte v budúcnosti sťahovať inštalačné súbory znova. V tomto návode ale vyberieme možnosť USB , pretože je pre jednorázový a rýchly upgrade jednoduchší.

7. V tomto kroku si zvolíte médium , ktoré chcete pri upgrade využiť. Súbor vám ponúkne USB flash disk alebo súbor ISO . Doporučujeme zvoliť možnosť USB.

8. Pripojte k počítaču USB flash disk a vyberte tento disk zo záznamu. Pokiaľ ho zatiaľ nevidíte , kliknite na Aktualizovať zoznam jednotiek.

9. V tomto bode začína samotné sťahovanie Windows 10 ISO na USB disk. Počkajte teda , kým sa súbor stiahne a systém overí ,že je stiahnutá položka správna.

10. Potvrďte úspech/neúspech stiahnutia súboru na USB disk.

Inštalácia

1. Po stiahnutí súboru nechajte USB disk pripojený a zariadenie reštartujte.

2. V prípade ,že máte správne nastavený tzv. boot order sequence (poradie v , ktorom systém štartuje) , bude USB disk v bootovacom procese zvolený ako prioritný a na obrazovke sa zobrazí sýstém z disku CD alebo DVD... (press any key to boot from CD or DVD..:)

3. Zvoľte si jazyk , v ktorom inštalácia prebehne , formát času , menu a jazyk klávesnice. Kliknite na Ďalej a následne na Inštalovať.

10. Potvrďte úspěch/neúspěch stáhnutí souborů na USB disk. 

4. Tu sa nachádza najdôležitejší krok inštalácie . Pre aktiváciu Windows od vás bude vyžadovaný produktový kľúč. Vložte produktový kľúč , ktorý ste obdržali s licenciou Windows 7. Prečítajte si a potvrďte licenčné podmienky a kliknite na Ďalej.

5. Ste pri ďalšom bode ,kde sa budete musieť rozhodnúť ako ďalej: Máte k dispozícií Upgrade , ktorý vám inštaluje Windows a ponechá všetky súbory , nastavenia a aplikácie. Túto možnosť vám doporučujeme , pokiaľ si netrúfate na vlastné nastavenia inštalácie. Druhá možnosť - Vlastná inštalácia Windows - je pre tých , ktorý su v IT obore pokročilý . Táto druhá možnosť vám ponúkne možnosť nastaviť si vlastné particie disku.

6. Spustite inštaláciu. (Zariadenie sa automaticky reštartuje.)

Po inštalácií

Po úspešnej inštalácií Windows 10 Vás privíta obrazovka Rýchle spustenie. Dôležitým ktokom je kliknutie na položku Prispôsobiť nastavenia (Customize settings) v ľavom dolnom rohu. Pokiaľ nechcete , aby Windows 10 optimalizoval data presne pre vás , vypnite všetky položky ,ktoré vám obrazovka Prispôsobiť nastavenia ponúka. Doporučujeme ponechať sledovanie polohy , hlavne pre užívateľov ,ktorí často pracujú s mapami . Nemusíte tak manuálne zadávať svoju polohu. Nastavenie je ale len na vás.


Pri položke Prehliadač a ochrana doporučujeme ponechať obe možnosti zapnuté.
 

Pre pripojenie a oznamovanie chýb si môžete zvoliť ,či ponecháte položky zapnuté alebo vypnuté , je to len na vás.

Posledným krokom samotného upgradu je nastavenie majiteľa zariadenia a menšie nastavenie ohľadom synchronizácie s Microsoft účtom, uživateľského profilu a hesla.

Z technických dôvodov odosielame objednávky manuálne, počas pracovnej doby (doručenie až počas budúceho pracovného dňa).

bottom of page