Aktivácia Office 2016/2019 cez Internet

Sprievodca aktivácií automaticky kontaktuje prostriedníctvom internetového pripojenia licenčné servery spoločnosti Microsoft. Pokiaľ používate platný kód Product Key , u ktorého nebol dosiahnutý povolený počet inštalácií , je váš produkt okamžite aktivovaný.

  1. Po prvom spustení programu Microsoft Office Word Sa vám zobrazí obrazovka Zadajte kód Product key. Pokiaĺ sa vám nezovrazí , prejdite do záložky Súbor a potom na položku Pomocník .

V okne "Pomocník" kliknite na nápis "Zmeniť kód Product Key".

Stav aktivácie si môžete overiť priamo v niektorom z programov Office: Súbor - Pomocník

Zadajte kód Product Key a kliknite na "Pokračovať".

​Po dokončení kliknite na tlačítko "Zatvoriť." Po opätovnom spustení už môžete pracova´t s aktivovaným Microsoft Office.

Pokiaľ aktiváciu z nejakého dôvodu nebolo možné automaticky dokončiť alebo máte v sprievodcovi hlásenie , že "produkt nejde aktivovať , pretože počet aktivácií zadaného kódu Product Key dosiahol maxima" , kliknite na tlačítko "Späť" a preveďte aktiváciu cez automatizovaný telefónny systém (návod nižšie) .

Aktivácia Office 2013/2016 cez telefón

Zakliknite Súbor - nápoveda - Aktivovať produkt.

Spustenie prievodcu aktivácií v aplikácií systému Office:

  • Spustite aplikáciu systému Office, ktorý nie je aktivovaný.

Pokiaľ sa zobrazí správa "Aktivácia cez telefón už nie je pre tento produkt podporovaná" , zavolajte na čísla pre Vašu krajinu/oblasť

Spustenie Sprievodcu aktivačnej sady Office mimo aplikáciu systému Office:

K tomu je potreba kliknúť na tlačítko Štart, prejsť na príkaz Všetky programy , , prejsť na príkaz "Nástroje sady Microsoft Office" a potom kliknúť na položku "Aktivovať produkt Spustenie Sprievodcu aktivácie sady Office mimo aplikácie systému Office".

V sprievodcovi aktivácií vyberte zem alebo oblasť , v ktorej sa chystáte produkt používať.

Zavolajte do centra pre aktiváciu produktov.

Zástupca odelenia služieb zákazníkov sa vás bude pýtať na ID inštalácie ( zobrazené na obrazovke (9 skupín čísiel po 7) a ďalšie relevantné informácie. Po overení ID inštalácie dostanete ID potvrdenia.

ID potvrdenia zadajte v sprievodcovi aktivácií do políčka v dolnej časti obrazovky a zatlačte klávesu Ďalej.

Pokiaľ zadáte ID správne , bude vykonaná aktivácia produktu.

Rovnako ako v prípade aktivácie cez internet môžete overiť stav aktivácie priamo v programe Office.

Po dokončení kliknite na tlačítko "Zatvoriť". Po opätovnom spustení už môžete pracova´t s aktivovaným MS Office.

Microsoft aktivačná linka (+420) 225 990 844, (0800) 100-074